Tư vấn trực tiếp: 0902.550.928 (Zalo/Messenger)

    Chỉ dẫn phát

\n\n\t\t\t

 - Điện thoại trước khi giao. Phát 2 lần. Được phép kiểm tra khi có yêu cầu; chỉ kiểm tra ngoại quan hàng điện, điện tử. Không kích hoạt, dùng thử sản phẩm. Lưu tối đa 5 ngày.