Ngày khởi chiếu:
Thể loại:
Đạo diễn:
Diễn viên:
Thời lượng:
Định dạng:
Ngôn ngữ phim:
Đánh giá:

ALICE Ở XỨ SỞ TRONG GƯƠNG XEM LỊCH CHIẾU

BEN-HUR (16+) XEM LỊCH CHIẾU

BỐ TÔI LÀ MÈO XEM LỊCH CHIẾU

TẤM CÁM: CHUYỆN CHƯA KỂ XEM LỊCH CHIẾU

CHUYẾN TÀU SINH TỬ (16+) XEM LỊCH CHIẾU


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10