Ngày khởi chiếu:
Thể loại:
Đạo diễn:
Diễn viên:
Thời lượng:
Định dạng:
Ngôn ngữ phim:
Đánh giá:

MẬT DANH:KẾ TOÁN(16+) XEM LỊCH CHIẾU

BẮT MA NHẬT KIỂU THÁI(16+) XEM LỊCH CHIẾU

HỎA NGỤC (16+) XEM LỊCH CHIẾU

JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU (16+) XEM LỊCH CHIẾU

ĐIỆP VỤ TAM GIÁC VÀNG (16+) XEM LỊCH CHIẾU

CĂN PHÒNG ÁM ẢNH (16+) XEM LỊCH CHIẾU


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10