Happy Day Popcorn Day , Thứ 2 hàng tuần cheese popcorn Jurassic Parck : công viên kỷ Jura Terminator - kẻ hủy diệt : thời đại genisys Quyên Minions Ant-Man : người kiến Nhiệm vụ bất khả thi Sneakshow minions
  • PHIM ĐANG CHIẾU
  • PHIM SẮP CHIẾU

Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP HÒA BÌNH


240 Đường 3/2 - Q.10