Happy Day Popcorn Day , Thứ 2 hàng tuần cheese popcorn BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ 3 - THE EXPENDABLES 3 GUARDIAN OF THE GALAXY Into the storm Đoạt Hồn ( 16+) Hercules NINJA RÙA - TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES Step up All in
  • PHIM ĐANG CHIẾU
  • PHIM SẮP CHIẾU

Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP HÒA BÌNH


240 Đường 3/2 - Q.10